JÁRVÁNYÜGYI KÉSZÜLTSÉG – ÚJABB RENDELET

A mai napon ismételten megjelent egy rendelet a Magyar Közlöny felületén, amely a járványügyi védekezést szabályozza. Nézzük is ennek a legfontosabb pontjait. A rendelet számos felsorolást tartalmaz, amelyek közül a legfontosabb, illetve leggyakoribb elemeket fogjuk kiemelni. Azon olvasóink, akik mélyebben el szeretnének merülni a részletekben: a rendeletet a következő néven találhatják meg: „A Kormány 431/2020. (IX.18.) Kormányrendelete a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről”

1. A száj és az orr kötelező eltakarása

Számos esetben válik kötelező viseletté a maszk. Néhány példát említenénk a teljesség igénye nélkül:
Lényegében a maszk használata kötelező (kivéve a 6. életévüket be nem töltött gyerekeknek!):

– tömegközlekedési eszközön
– az üzletekben történő vásárlás, illetve munkavégzés során – KIVÉVE: a vendéglátó üzlet vendégei
– a bevásárlóközpont területén – KIVÉVE: vendéglátó üzlet vendégei, valamint az irodák, sportolás céljára szolgáló helyiségek és az üzemi helységek területén
– Az előadó-művészet valamennyi ágának (pl. színház, tánc-, zeneművészet) fellépése céljából megtartott esemény helyszínén, függetlenül annak nyilvánosságától – KIVÉVE: a fellépők
– a mozi területén – KIVÉVE: irodák, üzemi helyiségek
– minden olyan helyiségben, amelyben tömegközlekedési eszközre várakoznak
– ügyfélfogadási időben a közigazgatási szerveknek az ügyfelek részére nyitva álló területén, postákon az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségben, továbbá minden egyéb olyan helyiségben, ahol ügyfélfogadás zajlik, és a helyiségben rendszeresen 5 FŐNÉL TÖBBEN tartózkodnak egy időben (az ott foglalkoztatottakat is beleértve!)

Mindenki köteles továbbá maszkot viselni az egészségügyi intézmény területén, egyetlen esetet kivéve: Az ilyen intézményben ápolt beteg az elhelyezésére szolgáló kórteremben nem köteles maszkot viselni.

FIGYELEM! A maszkot csak úgy lehet viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedi! Ha úgy viseljük a maszkot, hogy pl. az orrunkat nem fedi el, csak a szánkat, az ugyanolyan következményekkel jár, mintha nem hordanánk a maszkot!

De mik is ezek a következmények?

Nos, elsősorban az üzemeltetők kötelessége gondoskodni arról, hogy a tömegközlekedési eszközön vagy az egyes helyiségekben tartózkodók a maszkot szabályszerűen hordják, ennek érdekében jogosult különféle intézkedéseke, szankciókat alkalmazni a maszkot nem/nem megfelelően viselő emberekkel szemben.

Ilyen szankció például az, hogy a tömegközlekedési eszközön a maszk nélkül utazó, vagy a maszkot helytelenül viselő utas a viteldíjon felül (jegy/bérlet ára) többletdíj megfizetésére köteles. A helyzet komolyságát fokozza, hogy ezen rendelet értelmében, azt a személyt, aki a tömegközlekedési eszköz vezetőjének, vagy az üzemeltető más alkalmazottjának felszólítására sem viseli megfelelően a maszkot, vagy nem hagyja el a tömegközlekedési eszközt, a tömegközlekedési eszköz vezetője köteles kizárni az utazásból, vele szemben szabálysértés miatt rendőri intézkedést kezdeményezni, és gondoskodni ezen személy tömegközlekedési eszközről történő leszállításáról.

Véleményünk szerint tehát akár hiszünk a maszk hatékonyságában, akár nem, mindenképpen érdemes hordani, mert rendkívül komolyan fogják venni ezeknek a szabályoknak a betartását.

Az az üzemeltető, aki a fent említett kötelezettségét megszegi, legrosszabb esetben azzal szembesül, hogy a kereskedelmi hatóság akár 4 évre is bezárathatja az üzletet, illetve a helyiséget.

2. Köznevelési és szakképzési intézmények

Az ilyen intézménybe történő belépéskor mindenki köteles magát testhőmérséklet ellenőrzésnek alávetni. Ha a testhőmérséklet túl magas, az illető nem léphet be az intézménybe. Az, hogy mennyi a testhőmérséklet megengedett mértéke, az országos tisztifőorvos teszi közzé határozatban.

A rendelet leszűkíti továbbá azoknak a körét, akik látogathatják ezeket az intézményeket. Így az intézmény területére csak a következő személyek léphetnek be:

– az ott foglalkoztatott személyek
– az ott szükséges karbantartási, illetve javítási munkát végző személyek
– gyermek, illetve tanuló
– a gyermeket, illetve tanulót az intézménybe kísérő, vagy onnan hazakísérő 1 FŐ nagykorú személy, ha a maszkot megfelelően viseli, akkor az intézmény területére a testhőmérséklet-mérési pontig beléphet.

3. A zenés, táncos rendezvények megtartására és a vendéglátó üzletek nyitva tartására vonatkozó rendelkezések

A zenés, táncos rendezvények akkor tarthatók meg, ha a rendezvény helyszínén jelenlévők száma nem haladja meg egy időben az 500 főt. Fontos továbbá, hogy a rendezvény helyszínén 23:00 és 06:00 óra között tilos tartózkodni (kivéve az ott foglalkoztatottakat)

A vendéglátó üzletekben – az ott foglalkoztatottak kivételével – ugyancsak 23:00 és 06:00 óra között nem lehet tartózkodni. Az élelmiszer elvitelre történő rendelése és átvétele, valamint a vételár személyesen történő megfizetése céljából azonban 23:00 és 06:00 óra között is be lehet menni a vendéglátó üzletekbe.

HATÁLYBALÉPÉSEK

A rendelet sajátos módon „szakaszosan” lép hatályba, ugyanis jelen cikkünkben foglalt rendelkezéseket a következő időpontoktól kezdve kell alkalmazni:

– A kötelező maszkviselésre vonatkozó szabályok, valamint a zenés, táncos rendezvények megtartására és a vendéglátó üzletek nyitva tartására vonatkozó szabályok 2020. szeptember 21-én lépnek hatályba.
– Az üzemeltetők kötelezettsége esetén kereskedelmi hatóság által alkalmazható intézkedésekről szóló szabályok a rendelet kihirdetésének napját követő 15. napon (2020. október 3-án) lépnek hatályba
– A köznevelési és szakképzési intézményekre vonatkozó szabályok 2020. október 1-jén lépnek hatályba

(Kép forrása: pannonrtv.com) Kevesebb jelenjen meg

Szóljon hozzá!

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.