Telekvásárlás illetékmentesen – 2. rész: Nyilatkozni kell!

Előző cikkünkben rávilágítottunk arra az estre, amikor lehetőségünk van illetékmenetesen telket vásárolni, ez volt a lakóház építésére alkalmas telek.

Mai cikkünkben azzal fogunk foglalkozni, hogy milyen lépéseket kell megtennünk annak érdekében, hogy valóban ne kelljen megfizetnünk ezt az illetéket.

Emlékeztetőként az Illetéktörvény rendelkezése: Mentes a lakóház építésére alkalmas telektulajdonnak a megszerzése, ha a vagyonszerző az ingatlanon a szerződés illetékkiszabásra történő bemutatásától számított 4 éven belül lakóházat épít, és a felépített lakóházban a lakás(ok) hasznos alapterülete eléri a településrendezési tervben meghatározott maximális beépíthetőség legalább 10%-át.

NE kezeljük tényként, hogy a lakóház építésére alkalmas ingatlan megszerzése esetén automatikusan illetékmentes a vagyonszerzés, a lakóház megépítésének vállalásáról NYILATKOZNUNK kell az adóhatóság felé.

A nyilatkozat megtételének határideje

„A vagyonszerző lakóházépítési szándékáról legkésőbb az illetékfizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig nyilatkozhat az állami adóhatóságnál.”

Az illetékfizetési meghagyás gyakorlatilag egy fizetési felszólítás, amelyet az adóhatóság küld meg a fizetendő illeték összegéről a jogosultak számára, amely meghatározza a jogerőre emelkedés napját is, ami jelen esetben a nyilatkozat megtételének határideje.

A nyilatkozatot megtenni, illetve az átalunk tárgyalt illetékmentességet kérni B400-as adatlap segítségével tudunk, amelyet megtalálhatunk a

https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/bevallasok/B400.html

internetes oldalon.

(A B400-as adatlap (jelen esetben) az ingatlanszerzés adatainak és az illetékmentesség bejelentésére szolgál, papír alapon is be lehet nyújtani az ingatlan fekvése szerint illetékes földhivatalnál, aki majd továbbítja a NAV felé.)

Felhívnám a figyelmet a nyilatkozat megtételének határidejére, ugyanis annak elmulasztása esetén a már megfizetett illeték visszaigénylésére nem ad lehetőséget a törvény!

Az Illetéktörvény és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által vagyonszerzési illeték témában kiadott tájékoztató alapján a lakóház megépítését utólagos igazolnunk kell – természetesen az említett 4 éves időtartamon belül – mégpedig az arra vonatkozó használatba vételi engedéllyel. A használatba vételi engedélyt nem kell benyújtanunk sehova, ennek megismerése érdekében hivatalból intézkedik a NAV.

Szóljon hozzá!

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.