Szabályok 2020. július 1-től – mire kell figyelnünk holnaptól?

Röviden összefoglaltuk nektek azokat a legfőbb változásokat, amelyek figyelmen kívül hagyása komoly gondokat okozhat.
📌Mire számíthatok holnaptól a munkahelyemen?
📌Fel lehet mondani a bérleti szerződéseket?
📌Behajtják-e a meglévő TB tartozásom?
📌Online számlázás: vigyázzon a költségek elszámolásával!
📌Viszlát ingyenes parkolás!
💼Munkahelyi szabályok
Manapság számos olyan szabály született, amely a veszélyhelyzet idejére mindenki életét fenekestül felforgatta. Nem volt ez másként a munkahelyen sem.
A koronavírus okozta zűrzavar alatt számos olyan intézkedés mellett dönthetett a munkáltató, amelyeket a holnapi naptól nem tehet meg, ezek az alábbiak:
💼NEM lehet a munkavállaló hátrányára eltérni!
A munkajogi szabályok között találhatunk olyan szabályokat, amelyektől nem lehet eltérni, valamint olyan szabályokat is, amelyektől csak a munkavállaló számára kedvező módon lehet eltérni. A veszélyhelyzet ideje alatti szabályozás ezt a rendszert teljesen felborította, ugyanis ezidő alatt születhettek olyan megállapodások munkáltató és munkavállaló között, amelyekben akár a munkavállaló hátrányára is eltérhettek, így például a kötelező pihenőidőt lerövidíthették, kevesebb pihenőidőt és pihenőnapban egyezhettek meg, egyszerűbben megszüntethették a munkaviszonyt, stb. Mint láthatjuk, ezek a rendelkezések általában a munkavállaló érdekeit szolgálják, ezért nem lehet tőlük alapesetben eltérni, ez csak a koronavírus adta sajátosságokból volt lehetséges. Július 1. napját követően azonban közös megállapodásban sem vehet rá bennünket a munkáltató. Ezekre a szabályokra nagyon figyeljünk, mielőtt bármilyen közös megállapodást aláírnánk!
💼Közölje időben a munkaidő-beosztást a munkáltató!💼
A munkáltatót a veszélyhelyzet ideje alatt sokkal kevésbé kötötte határidő annak tekintetében, hogy a munkaidő-beosztást mikor módosíthatja, így akár azt 1 órával munkakezdés előtt is lehetett módosítani. FIGYELEM! A munkáltatónak a munkaidő-beosztást legalább egy hétre, a beosztás szerinti napi munkaidő kezdetét megelőzően legalább százhatvannyolc órával korábban írásban kell közölnie! Közlés hiányában az utolsó munkaidő-beosztás az irányadó!
💼Távmunkavégzés? Nem feltétlenül!💼
A munkáltató a munkavállaló számára az otthoni munkavégzést és a távmunkavégzést egyoldalúan, a munkavállaló hozzájárulása nélkül is elrendelhette. Július 1-től ezt már nem teheti meg!
🏡Bérleti szerződésekre vonatkozó szabályok
Itt az állami vagy önkormányzati lakásokról, helyiségekről kívánunk pár szót szólni.
Amennyiben ezekre vonatkozó bérleti szerződéssel rendelkezünk, és ez a szerződés a veszélyhelyzet alatt járt volna le, lehetőség volt nyilatkozni, hogy kívánjuk e ezen szerződés meghosszabbítását. Abban az esetben, ha éltünk ezzel a lehetőséggel, bérleti szerződés a veszélyhelyzet megszűnését követő 90. napig meghosszabbodott, tehát 2020. szeptember 16. napjáig marad fenn a helyzet nyújtotta védelem.
Fel lehet mondani azonban holnaptól a nem lakás céljára szolgáló helyiségek tekintetében a bérleti szerződést, ami lényegében valamennyi, kizárólag gazdasági célra szolgáló ingatlant magában foglalja (pl. üzlethelyiség).
🚗Parkolás
2020. július 1-jéig van lehetőség az ingyenes parkolásra a közutakon, valamint a közterületeken. Július 2. napján már ne felejtsünk el fizetni a parkolásért!
☕️Vendéglátó üzleteknek – Üzemeltetők, figyelem!**
A vendéglátó üzlet üzemeltetőjének Budapest közigazgatási területén 2020. május 18-tól 2020. szeptember 1-ig, Magyarország egyéb területén 2020. május 4-től 2020. szeptember 1-ig nem kell közterület-használati díjat fizetnie a vendéglátó üzlet KÖZTERÜLETEN működő terasza után.
👶🏻Gyermekvédelmi kedvezmény
A 2020. március 11-e után és 2020. június 30-a előtt lejáró rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság, a hátrányos, valamint halmozottan hátrányos helyzet fennállását megállapító határozat hatálya, valamint a szociális rászorultság alapján az egészségügyi szolgáltatás igénybevételére való jogosultság 2020. augusztus 31-éig meghosszabbodik.
💳Okmányok érvényessége
Minden, a magyar hatóságok által kiállított okmány lejárati idejére a következő szabályok vonatkoznak:
Ha az okmány a veszélyhelyzet ideje alatt járt volna le: június 18+180 nap még érvényes
Ha az okmány 2020. június 18 és 2020. július 3. között járt le: június 18+180 nap még érvényes
Természetesen ez vonatkozik a forgalmi engedélybe bejegyzett műszaki érvényességi idejére is.
A szabályozás két kivételt említ, melyeket csupán az érdekesség kedvéért említenénk meg: egyrészt a bevándorlással kapcsolatos okmányokat, melyek a veszélyhelyzet megszűnését követő 45 napig, másrészt a katonai légügyi hatóság által kiadott légialkalmassági okmányok, melyek a veszélyhelyzet megszűnését követő 30 napig használhatóak.
‼️‼️Új társadalombiztosítási szabályok‼️‼️
Érdemes tisztában lenni a szabályokkal, ellenkező esetben kellemetlen meglepetések érhetnek bennünket.
Az új társadalombiztosítási járulék rendszerében összevonásra kerülnek a korábbi járulékok:
egészségbiztosítási járulék (4%) + pénzbeli egészségbiztosítási járulék (3%) + munkaerőpiaci járulék (1,5%) + nyugdíjjárulék (10%) = 18,5 %
Ezen járulékok összege fogja adni az egységes járulékrendszer alapját, melynek mértéke 18,5% lesz.
Bevezetésre kerül a járulékfizetési alsó határ is. Ez alapján a munkaviszony keretében foglalkoztatott személyek esetén is a tb járulékot legalább a minimálbér 30 százaléka után kell majd megfizetni.
**„Mi történik azzal, aki nem fizet társadalombiztosítási járulékot?”**
Aki nem fizeti az egészségügyi szolgáltatási járulékát, három hónap után elesik az egészségügyi szolgáltatás térítésmentes igénybevételének lehetőségétől, TAJ száma érvénytelen lesz, amíg a tartozást ki nem egyenlíti. Ebben az esetben az igénybe vett egészségügyi ellátás ellenértékét meg kell téríteni, és a patikában is a teljes árat kell fizetni a gyógyszerekért.
**„Nem fizettem magam után tb-t, visszamenőlegesen kifizettetik velem a tartozásom?”**
Aki rendezetlen jogviszonnyal vesz igénybe egészségügyi ellátást a továbbiakban, a NAV először annak rendezésére fogja felhívni, ha egészségügyi szolgáltatási járulék hátraléka van, akkor annak megfizetését is elő fogják írni a számára.
**„Ez azt jelenti, hogy minden munkaviszony után, ahol korábban csak nyugdíjjárulékot kellett fizetni, ezentúl egységesen 18,5% járulékot kell fizetni?”**
Nem, természetesen a nyugdíjjárulék önálló formában is megmarad az olyan jövedelmeknél, ahol korábban is csak nyugdíjjárulékot kellett levonni.
**„Mi történik akkor, ha a jövedelmem nem éri el a kötelezően fizetendő alsó határt?”**
A tb járulékot legalább a minimálbér 30 százaléka után kell majd megfizetni, azaz bruttó 48.300 Ft után teljesíteni kell, ami legalább 8.936 Ft-os járulékterhet jelent a magánszemély részére. Abban az esetben, ha a tényleges jövedelem nem éri el ezt az összeget a különbözet után fennálló tb járulékot a munkáltató köteles megfizetni, amelyet nem követelhet a munkavállalótól.
**„Ha tb tartozásom van, van arra lehetőség, hogy csökkentsék vagy elengedjék a tartozás összegét?”**
Igen, van, azonban az nem jár alanyi jogon és nem automatikus, azt jól megalapozott kérelemmel kérvényezni kell. Lehetőség van részletfizetés kérelmezésére is.
**„Mennyi időre visszamenőleg hajthatja be az adóhatóság az elmaradt TB járulék összegét?”**
Az adóhatóság évekre visszamenőleg is kiszabhatja a be nem fizetett TB járulék teljes összegét. Az adójogi jogszabályok értelmében ez akár 5 év is lehet.
**„A sürgősségi ellátásra is vonatkozik ez a változás?”**
Nem, természetesen a sürgősségi ellátáshoz mindenkinek joga van, az nem esik az új szabályozás alá.
**Kedvezmény a nyugdíjasoknak:**
A nem munkaviszonyban dolgozó nyugdíjasok keresetéből kizárólag 15% SZJA kerül majd levonásra. Így a megbízási szerződéssel dolgozó nyugdíjasok, valamint a vállalkozó nyugdíjasok is mentesülnek az összesen 18,5 százaléknyi járuléklevonásoktól. Ennek az érdemi hatása első sorban az, hogy az így dolgozó idősek nettó keresete jelentősen nő.
🧾Online számlázás🧾
A két lépcsőben, először 2020. július 1-jével életbe lépő jogszabályváltozás jelentős változást hoz az online számla adatszolgáltatási kötelezettségben, ez leginkább a kis- és középvállalkozásokat, valamint az egyéni vállalkozók mindennapjait alakíthatja át. Holnaptól minden, belföldi adóalanyok közötti ügyletről készített számláról adatot kell szolgáltatni az adóhatóságnak.
Ez azt jelenti tehát, hogy holnaptól kezdődően cégünk, illetve vállalkozásunk nevében történő vásárlás esetén adatot kell szolgáltatni, ami azzal jár, hogy egyetlen számla sem fog kívül maradni a NAV látókörén. Különös jelentősége van ennek a szabálynak például az elszámolható költségek terén. Alapvetően a vállalkozással szorosan összefüggő költségeket számolhatja el egy vállalkozás, illetve a vállalkozó. Értelemszerűen a vállalkozások mindenféle költséget megpróbálnak elszámolni, azonban a kötelező adatszolgáltatás miatt a NAV bizonyos számlákat nem fog elfogadni.

Szóljon hozzá!

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.