Amit a lopásról nem gondoltál…

Első büntetőjogi témájú cikkünkben az egyik legismertebb vagyon elleni bűncselekménnyel, a lopással foglalkozunk. Reméljük, sikerül belopni magunkat a szívetekbe 😉

A lopást a Büntető Törvénykönyv 370. §-a szabályozza. A szabályozás értelmében: „Aki idegen dolgot mástól azért vesz el, hogy azt jogtalanul eltulajdonítsa, lopást követ el.” Első ránézésre ez egy viszonylag egyszerű definíció. Felmerülhet azonban a kérdés, hogy pontosan mit takar az „idegen dolog”? Az „idegenség” voltaképpen azt jelenti, hogy a dolog nem az elkövető tulajdona. A büntetőjog azonban elsősorban a birtokállapotot védi.

Gondoltad volna?

  • Ha a tolvaj által ellopott dolgot a tolvajtól ellopják, ugyanúgy megvalósul a lopás bűncselekménye, a sértett ebben az esetben a tolvaj lesz, annak ellenére, hogy nem ő az adott dolog tulajdonosa.

Ami a „dolog” fogalmát illeti, a lopást csak és kizárólag ingó dologra lehet elkövetni, így például egy lakást nem lehet „ellopni”.

A lopás egy olyan bűncselekmény, ami csak szándékosan követhető el, gondatlanságból elkövetett lopásról nem beszélhetünk. Az elkövető tudatának át kell fognia, hogy lopást követ el, tehát ha valaki tévedésből elviszi a kabátomat, mert összetéveszti a sajátjával, addig nem követ el lopást, amíg fel nem ismeri, hogy az a kabát nem az övé.

A vagyon elleni bűncselekmények minősítési rendszerében fontos elem, hogy mekkora értékre követik el a bűncselekményt. A Btk. e körben megkülönbözteti a szabálysértési értéket, kisebb értéket, nagyobb értéket, jelentős értéket, különösen nagy értéket, illetve a különösen jelentős értéket. Ezek pontos összegét a Btk. értelmező rendelkezései tartalmazzák:

  • Szabálysértési értékhatár: 50.000 Ft alatt
  • Kisebb érték: 50.000 Ft – 500.000 Ft
  • Nagyobb érték: 500.000 Ft – 5.000.000 Ft
  • Jelentős érték: 5.000.000 Ft – 50.000.000 Ft
  • Különösen nagy érték: 50.000.000 Ft – 500.000.000 Ft
  • Különösen jelentős érték: 500.000.000 Ft felett

Természetesen minél nagyobb értékre követnek el lopást, a büntetés annál súlyosabb lesz, Ennek megfelelően a szabálysértési értékre elkövetett lopás büntetése legfeljebb két évig terjedő szabadságvesztés, különösen jelentős értékre elkövetett lopás esetén ez a büntetési tétel akár a 10 év szabadságvesztést is elérheti.

Szóljon hozzá!

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.