FIGYELEM! ÚJ SZABÁLYSÉRTÉSI MAGATARTÁSOK!

2020. március 16-án jelent meg a Magyar Közlönyben a Kormány 46/2020. (III.16.) rendelete, amely a koronavírus kapcsán kialakult különleges jogrendben kínál a speciális helyzetre vonatkozó szabályozást.

A szabályozás értelmében:
1. újabb magatartások valósítanak meg szabálysértést. A rendelet értelmében szabálysértést követ el az is, aki

a) vendéglátó üzletben,

b) üzletben,

c) rendszeres zenés, táncos rendezvényen,

d) a rendezvény helyszínén, valamint

e) az előadó-művészet valamennyi ágának fellépése céljából megtartott eseményen, függetlenül annak nyilvánosságától (színház, tánc-, zeneművészet), a moziban, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a  közművelődésről szóló törvényben meghatározott közgyűjteményben, közművelődési intézményben és közösségi színtérben

meg nem engedett időpontban vagy meg nem engedett módon tartózkodik.

Magyarországon a szabálysértéseket a 2012. évi II. törvény szabályozza (továbbiakban: Szabálysértési törvény) A Szabálysértési törvény 1. § (1) bekezdése értelmében: „Szabálysértés az az e törvény által büntetni rendelt tevékenység vagy mulasztás, amely veszélyes a társadalomra.” Az e pontban felsorolt magatartások nem tartoznak ugyan a Szabálysértési törvény szerint büntetendő magatartások körébe, a Kormányrendelet értelmében azonban ezeket a magatartásokat szabálysértésnek kell tekinteni mindaddig, amíg a jelenlegi rendkívüli helyzet el nem múlik.

Az ebben a pontban meghatározott szabálysértések esetén a pénzbírság legalacsonyabb összege 5000 Ft, a legmagasabb összege 500.000 Ft.

A Szabálysértési törvény 11. §-a értelmében: „A pénzbírság legalacsonyabb összege – e törvény eltérő rendelkezése hiányában – ötezer forint, legmagasabb összege százötvenezer forint, szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértések esetén háromszázezer forint.” Az, hogy a rendelet ötszázezer forintra emeli az e pontban meghatározott magatartások büntetését, azt tükrözi, hogy a Kormány úgy ítéli meg, hogy ha ezeket a magatartásokat az emberek nem tartják be, akkor jelentős veszélyt okoznak a társadalomnak.

MI IS AZ A SZABÁLYSÉRTÉS?

  • A szabálysértés tulajdonképpen olyan szabályszegést megvalósító magatartást jelent, amelynek a kockázata és társadalomra való veszélyessége nem olyan súlyos, hogy bűncselekményként bíráljuk el.

2. Az e rendeletben foglaltak betartását a rendőrség ellenőrzi (kivéve annak betartását, hogy a 70. életévüket betöltött emberek maradjanak otthon, illetve a vallási közösség szertartása, továbbá a polgári házasságkötés és a temetés lefolytatását). Ha a rendőrség azt észleli, hogy valaki megszegi az e rendeletben foglalt szabályokat, megteheti mindazokat az intézkedéseket és alkalmazhatja azokat a kényszerítő eszközöket, amelyek megtételére, alkalmazására a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény értelmében jogosult.

Szóljon hozzá!

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.